ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО РІШЕННЯ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

«Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

Внесення змін до районного бюджету на 2018 рік обумовлено:

1. Збільшенням обсягу видаткової частини районного бюджету на суму 3 194 839,78грн., в тому числі:

· по загальному фонду - на суму 2 358 024,17 грн., з них:

ü за рахунок вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, який утворився станом на 01.01.2018 року, в сумі 1 306 300,00 грн.;

ü за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 792 747,22 грн.;

ü за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 258 976,95 грн.

· по спеціальному фонду - на суму 836 815,61 грн., з них:

ü за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 530 000,00 грн.;

ü за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 200 000,00 грн. (розпорядження КМУ від 12.07.2017 №463-р);

ü за рахунок залишку коштів районного бюджету по спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року в сумі 106 815,61 грн.

2. Затвердженням протоколів засідань комісій районної ради з питань планування бюджету і фінансів, розвитку підприємництва та управління спільною власністю територіальних громад від 25.01.2018 року, від 21.02.2018 року, від 14.03.2018 року та від 16.03.2018 року.

Пропонується збільшення обсягу бюджетних призначень:

1.1. За рахунок вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, який утворився станом на 01.01.2018 року:

Головний розпорядник коштів - Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Полонської райдержадміністрації:

- по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по загальному фонду на суму 989 000,00грн. (на заробітну плату з нарахуваннями технічним працівникам та на оплату електроенергії та інших енергоносіїв).

Головний розпорядник коштів – Полонська райдержадміністрація:

- по КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по загальному фонду на суму 317 300,00 грн. (на заробітну плату з нарахуваннями).

1.2. За рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Головний розпорядник коштів – Полонська райдержадміністрація:

- по КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по загальному фонду на суму 655 020,57грн. (на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на медикаменти та перев`язувальні матеріали, продукти харчування та оплату послуг (крім комунальних));

- по КПКВК 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» по загальному фонду на суму 93 618,27грн. (на лікування хворих на цукровий діабет);

- по КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по загальному фонду на суму 44 108,38 грн. (на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю).

1.3. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Головний розпорядник коштів - Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Полонської райдержадміністрації:

- по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 788 976,95 грн., з них:

- по загальному фонду на суму 258 976,95грн. (на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам та на оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти (для закупівлі меблів, кухонного обладнання, тощо),

- по спеціальному фонду на суму 530 000,00грн. (на оснащення закладів загальної середньої освіти навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, портативний комп’ютер вчителя (ноутбук), тощо) та на придбання комп’ютерної техніки та техніки для друкування, копіювання, сканування).

1.4. За рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (розпорядження КМУ від 12.07.2017 №463-р) :

Слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року №1037 «Про внесення змін до пункту 9 Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» дані кошти зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів районного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення.

Головний розпорядник коштів - Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Полонської райдержадміністрації:

- по КПКВК 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по спеціальному фонду на суму 200 000,00грн. (придбання котла в Кустовецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів с.Кустівці Полонського району Хмельницької області).

1.4. За рахунок залишку коштів районного бюджету по спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року:

Головний розпорядник коштів - Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Полонської райдержадміністрації:

по КПКВК 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по спеціальному фонду на суму 6 000,00грн. (співфінансування по придбанню котла в Кустовецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів с.Кустівці Полонського району Хмельницької області).

Головний розпорядник коштів – Полонська райдержадміністрація:

- по КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по спеціальному фонду на суму 100 815,61 грн. (на проведення експертизи проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) хірургічного корпусу Полонської ЦРЛ.ім.Н.С.Говорун» та на придбання коагулятора лазерного універсального та ректоскопа з волоконним світловодом).

23.03.2018р.