Понеділок, 17 Січня 2022

Обговорення

***

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО РІШЕННЯ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

«Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

Внесення змін до районного бюджету на 2018 рік обумовлено:

1. Збільшенням обсягу видаткової частини районного бюджету на суму 3 194 839,78грн., в тому числі:

· по загальному фонду - на суму 2 358 024,17 грн., з них:

ü за рахунок вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, який утворився станом на 01.01.2018 року, в сумі 1 306 300,00 грн.;

ü за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 792 747,22 грн.;

ü за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 258 976,95 грн.

· по спеціальному фонду - на суму 836 815,61 грн., з них:

ü за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 530 000,00 грн.;

ü за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 200 000,00 грн. (розпорядження КМУ від 12.07.2017 №463-р);

ü за рахунок залишку коштів районного бюджету по спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року в сумі 106 815,61 грн.

2. Затвердженням протоколів засідань комісій районної ради з питань планування бюджету і фінансів, розвитку підприємництва та управління спільною власністю територіальних громад від 25.01.2018 року, від 21.02.2018 року, від 14.03.2018 року та від 16.03.2018 року.

Пропонується збільшення обсягу бюджетних призначень:

1.1. За рахунок вільного залишку бюджетних коштів районного бюджету, який утворився станом на 01.01.2018 року:

Головний розпорядник коштів - Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Полонської райдержадміністрації:

- по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по загальному фонду на суму 989 000,00грн. (на заробітну плату з нарахуваннями технічним працівникам та на оплату електроенергії та інших енергоносіїв).

Головний розпорядник коштів – Полонська райдержадміністрація:

- по КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по загальному фонду на суму 317 300,00 грн. (на заробітну плату з нарахуваннями).

1.2. За рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Головний розпорядник коштів – Полонська райдержадміністрація:

- по КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по загальному фонду на суму 655 020,57грн. (на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на медикаменти та перев`язувальні матеріали, продукти харчування та оплату послуг (крім комунальних));

- по КПКВК 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» по загальному фонду на суму 93 618,27грн. (на лікування хворих на цукровий діабет);

- по КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по загальному фонду на суму 44 108,38 грн. (на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю).

1.3. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Головний розпорядник коштів - Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Полонської райдержадміністрації:

- по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 788 976,95 грн., з них:

- по загальному фонду на суму 258 976,95грн. (на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам та на оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти (для закупівлі меблів, кухонного обладнання, тощо),

- по спеціальному фонду на суму 530 000,00грн. (на оснащення закладів загальної середньої освіти навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, портативний комп’ютер вчителя (ноутбук), тощо) та на придбання комп’ютерної техніки та техніки для друкування, копіювання, сканування).

1.4. За рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (розпорядження КМУ від 12.07.2017 №463-р) :

Слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року №1037 «Про внесення змін до пункту 9 Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» дані кошти зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів районного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення.

Головний розпорядник коштів - Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Полонської райдержадміністрації:

- по КПКВК 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по спеціальному фонду на суму 200 000,00грн. (придбання котла в Кустовецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів с.Кустівці Полонського району Хмельницької області).

1.4. За рахунок залишку коштів районного бюджету по спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року:

Головний розпорядник коштів - Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Полонської райдержадміністрації:

по КПКВК 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по спеціальному фонду на суму 6 000,00грн. (співфінансування по придбанню котла в Кустовецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів с.Кустівці Полонського району Хмельницької області).

Головний розпорядник коштів – Полонська райдержадміністрація:

- по КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по спеціальному фонду на суму 100 815,61 грн. (на проведення експертизи проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) хірургічного корпусу Полонської ЦРЛ.ім.Н.С.Говорун» та на придбання коагулятора лазерного універсального та ректоскопа з волоконним світловодом).

23.03.2018р.

 

 

***

 

П Р О Е К Т

ПОЛОНСЬКА РАЙОННА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ сесії районної ради VIІ скликання

___ березня 2018 року Полонне

Про внесення змін до

районного бюджету на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити протоколи засідання комісій районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва та управління спільною власністю територіальних громад району від 25.01.2018 року, від 21.02.2018 року, від 14.03.2018 року та від 16.03.2018 року.

2. Доповнити пункт 1 рішення двадцять шостої (позачергової) сесії районної ради від 28 грудня 2017 року № 5 «Про районний бюджет на 2018 рік» абзацами наступного змісту :

«Установити розмір дефіциту загального фонду районного бюджету в сумі 2 358,0 тис. грн. Джерелом покриття дефіциту загального фонду районного бюджету визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду районного бюджету станом на 01.01.2018 року та залишки коштів на рахунку управління фінансів Полонської РДА по освітній субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та медичній субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (додаток 7).

«Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 530,0 тис.грн. Установити розмір дефіциту спеціального фонду районного бюджету в сумі 916,5 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 530,0 тис.грн. та залишок коштів спеціального фонду районного бюджету станом на 01.01.2018 року в сумі 386,5 тис.грн.» (додаток 7).

3. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів по об’єкту (заходу) «Придбання котла в Кустовецьку загальноосвітню школу I—III ступенів с. Кустівці Полонського району Хмельницької області» відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Полонської райдержадміністрації.

4. У зв’язку з цим, внести до рішення двадцять шостої (позачергової) сесії районної ради від 28 грудня 2017 року № 5 «Про районний бюджет на 2018 рік», зі змінами, внесеними рішенням двадцять сьомої (позачергової) сесії районної ради від 23 січня 2018 року № 2 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», наступні зміни:

4.1.У пункті 1абзацу 1 цифри «286310,9» та «285590,5» замінити на «286723,0» та «286002,6».

4.2.У пункті 1 абзацу 2 цифри «286310,9», «285590,5» та «720,4» замінити на «289917,8», «288360,6» та «1557,2».

4.3. У пункті 2 цифри «285590,5» та «720,4» замінити на «288360,6» та «1557,2».

4.4. У пункті 7 цифри «23594,9», «44,0» замінити на «23654,9», «104,0».

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів внести зміни до паспортів бюджетних програм та кошторисів видатків відповідно до даного рішення.

6. Додатки 1, 2, 4, 6 до рішення двадцять шостої (позачергової) сесії районної ради від 28 грудня 2017 року № 5 «Про районний бюджет на 2018 рік», зі змінами, внесеними рішенням двадцять сьомої (позачергової) сесії районної ради від 23 січня 2018 року № 2 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» викласти у новій редакції відповідно до додатків 1, 2, 4, 6 до даного рішення та доповнити додатком 7.

7. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва та управління спільною власністю територіальних громад району (голова комісії Корнелюк Ю.О.).

Голова ради О.Янчук

 

 

***

 

У К Р А Ї Н А

ПОЛОНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Полонне

Про внесення змін до

розпорядження Полонської

районної державної

адміністрації від 04 січня

2018 року 3/2018-р

________________________

На підставі статей 6, 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини 2 статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», пунктів 7, 8, 9 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, з метою забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян та одночасного вирішення питань соціального розвитку району:

1. Внести зміни до розпорядження голови Полонської районної державної адміністрації від 04 січня 2018 року № 3/2018-р «Про визначення      переліку видів громадських робіт в установах Полонського району, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади району та сприяють її соціальному розвитку в 2018 році», зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області 22 січня 2018 року за № 7/3186, виклавши додаток до нього у новій редакції (додається).

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації В.Солодкий

 

 

 

Додаток

до розпорядження Полонської районної державної адміністрації

від 04.01.2018 № 3/2018-р

(в редакції розпорядження Полонської районної державної адміністрації

___________ № _____________)

Перелік

видів громадських робіт в установах Полонського району, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади району та сприяють її соціальному розвитку в 2018 році

 

№ п/п

Назва установи

Види громадських робіт

1

Білецька,

Воробіївська,

Кустовецька

сільські ради

Виконавчий комітет Полонської міської ради об’єднаної терито-ріальної громади, Виконавчий комітет Понінківської селищної ради об’єднаної терито-ріальної громади

Благоустрій та озеленення території населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, придорожніх смуг, парків, косіння трави, транспортування сміття;

ліквідація стихійних сміттєзвалищ та снігових заметів, очистка доріг від сміття, догляд за насадженнями, квітами, дорогами (посадка, побілка та обрізка дерев);

прибирання вулиць населених пунктів, скверів, парків, прилеглих до пам'ятників культури і архітектури територій;

вантажно-розвантажувальні роботи;

упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів;

ремонт об’єктів соціальної сфери (дитячі садочки, фельдшерсько-акушерські пункти, клуби, стадіони);

підсобні роботи при ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та осіб з інвалідністю;

роботи з документацією, інформування населення з питань призначення житлових субсидій, розповсюдження інформаційних матеріалів, облік тимчасово переміщених осіб, при переписі населення;

роботи пов’язані з ремонтом теплопостачання та водопостачання вулично–дорожньої мережі;

вирубка чагарників вздовж водоймищ та річок;

впорядкування територій з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку.

2

Полонська центральна районна лікарня ім. Н.С.Говорун,

Комунальний заклад Полонської районної ради «Полонський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Підсобні роботи при проведенні ремонту або реконструкції об'єктів охорони здоров'я, які здійснюються за кошти місцевих бюджетів ;

благоустрій та озеленення території об’єктів соціальної сфери;

надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально–медичного патронажу осіб з інвалідністю.

3

Полонський районний військовий комісаріат

Роботи з документацією у період підготовки та проведення призовної кампанії;

надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками антитерористичної операції та зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту.

4

Дочірне підприємство «Хмельницький облавтодор» Філія «Полонський райавтодор»

Дорожні роботи та благоустрій придорожніх смуг (вирубка чагарників впродовж доріг).

5

Управління соціального захисту населення Полонської районної державної адміністрації

Робота з документацією, інформування населення про порядок отримання житлових субсидій, оформлення дотацій, соціальної допомоги, формування справ по оформленні документів для призначення пенсій та субсидій, облік тимчасово переміщених осіб.

 

Керівник апарату Полонської

районної державної адміністрації А.Кашперська

 


 

 

***

Перелік питань, які згідно з проектом плану роботи районної державної адміністрації на І квартал 2018 року передбачається розглянути на засіданнях колегії райдержадміністрації:

25 січня 2018 року

1. Звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік

2. Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах райдержадміністрації та виконавчих комітетах місцевих рад в IV кварталі 2017 року

3. Про стан забезпечення пріоритетного права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

22 лютого 2018 року

1. Про підсумки соціально-економічного розвитку району за 2017 рік

2. Проект Програми соціально-економічного розвитку району на

2018 рік

3. Про діяльність галузі охорони здоров’я району у 2017 році та перспективи її розвитку

4. Про стан навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах середньої та дошкільної освіти

29 березня 2018 року

1. Про стан готовності агроформувань району до проведення комплексу весняно-польових робіт

2. Про підсумки роботи із   зверненнями громадян у  2017 рік та завдання щодо удосконалення у 2018 році

3. Про роботу виконкому Кустовецької сільської ради щодо здійснення делегованих повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

4. Про план роботи районної державної адміністрації на II квартал

2018 року

З іншими заходами, які плануються для здійснення протягом кварталу, можна ознайомитися на веб-сторінці Полонської райдержадміністрації (http://poladm.gov.ua/)

Зауваження та пропозиції просимо надсилати відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

 

Рішення сесії Сасанівської сільської ради від 11 серпня 2016 року №2

Детальніше...

 

Проект розпорядження про початок опалювального сезону на 2016/2017 роки в Полонському районі

Детальніше...

 

Перелік питань, які згідно з проектом плану роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2016 року передбачається розглянути на засіданнях колегії райдержадміністрації:

 

27 жовтня 2016 року

1. Звіт про виконання районного бюджету за 3 квартал 2016 року

2. Про хід виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у виконкомі Воробіївської сільської ради

24 листопада 2016 року

1. Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах райдержадміністрації та виконавчих комітетах місцевих рад в ІІІ кварталі 2016 року

2. Про роботу агропромислового комплексу району за ІІІ квартал та проведення комплексу осінньо-польових робіт

3. Про стан виконання доручень у сфері державної кадрової політики, визначених актами та дорученнями Президента України

4. Про стан розроблення та оновлення містобудівної документації населених пунктів та територій Полонського району

29 грудня 2016 року

1. Затвердження районного бюджету на 2017 рік

2. Про роботу виконкому Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади щодо здійснення окремих делегованих повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3. Про план роботи районної державної адміністрації на 2017 рік та І квартал 2017 року .

З іншими заходами, які плануються для здійснення протягом кварталу, можна ознайомитися на веб-сторінці Полонської райдержадміністрації (http://poladm.gov.ua/)

Зауваження та пропозиції просимо надсилати відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

 

 

***

Проект розпорядження  Полонської районної державної адміністрації "Про затвердження  Положення про комісію з питань призначення субсидій, допомог окремим громадянам і  малозабезпеченим сім’ям з дітьми та про призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам"

06.07.2016