1. Інформація про замовника:

Полонська районна державна адміністрація. 30500, Хмельницька обл., Полонський р-н, м. Полонне, вул. Л. Українки, 114.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Детальний план території щодо будівництва комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом, розташованого за адресою: Хмельницька обл. Полонський р-н. за межами с. Новаки на території ТОВ «Майдан-Вільський кар’єр». Детальний план розроблений з метою визначення можливості будівництва комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом розташованого за адресою: Хмельницька область Полонський район за межами села Новаки. Детальний план території розробляється на земельні ділянки з кадастровими номерами 6823681000:08:003:0007 та 6823681000:08:003:0007, що розташовані за межами села Новаки, Понінкінської селищної ради об’єднаної територіальної громади Полонського району Хмельницької області з метою зміни цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

 

Формування планувальної структури ДПТ базується на завданні на проектування та розпоряджень Полонської районної державної адміністрації Хмельницької області №144/2019-р від 06.08.2019 року та №164/2019-р від 19.09.2019 року. Розподіл території за функціональним використанням базується на планувальних рішеннях направлених на створення високотехнологічної виробничої території.

3. Визначення документом державного планування умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:

Детальним планом території передбачається будівництво комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом на земельних ділянках загальною площею 13,2063 га. В рамках цього проекту передбачається розміщення нових будівель та споруд та технологічне оснащення потужностей, що проектуються на вказаній території. Поверховість забудови передбачена наступна:

- прохідна – 1 поверх;

- цех збагачення шихти польовошпатової мокрим способом з адміністративно-побутовою будівлею – 1 поверх.

Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до пунктів 2, 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

На основі намірів інвестора, рішення замовника, комплексної оцінки території з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території, будівництва на даній території комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом та технологічне оснащення проєктуємих потужностей.

З метою всебічного ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків було проведено огляд в натурі території проектування. В ході даного аналізу було визначено за доцільне розвиток виробничої території.

4. Ймовірні наслідки:

Опис комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом:

1) Продуктивність - 20 т / год.

2) Спосіб збагачення - мокрий.

3) Вхідна сировина - шихта польовошпатова з фракцією до 5мм, вміст Fe2O3 - від 0,48 до 0,75%, вологість 4,0-6,0%

4) Характеристики готового продукту - шихта польовошпатова з фракцією від 0,063 до 0,8 мм, вміст Fe2O3 - до 0,1%, вологість 1,0-2,0%; 6,0-9,0%.

5) Режим роботи комплексу – цілий рік, цілодобово, 7 днів на тиждень.

6) Встановлена електрична потужність - 1000 кВт.

7) Водопостачання - оборотне. Орієнтовна потреба в воді для підживлення – 10 м3/год.

8) Вид теплоносія (для ділянки сушки) - деревні гранули (пелети).

Технологічний процес роботи підприємства:

Накопичення вихідної сировини відбувається на складі сировинних матеріалів – відкритому майданчику з твердим покриттям. Майданчик сировини розрахований на одноденний запас, оскільки об’єкт, звідки буде здійснюватися постачання заходиться на відстані близько 1,5 км.

В подальшому всі технологічні процеси відбуваються в закритому цеху (опалювальне виробниче приміщення з температурою в приміщенні не менше + 5 °С ).

Вихідна сировина направляється на ділянку помелу для збагачення.

Ділянка помелу - тип основного обладнання - стрижневий млин. Продуктивність ділянки – 40 т/год. На ділянці відбувається подрібнення вихідної сировини мокрим способом (до фракції 100-1000мкм), у процесі подрібнення стрижневий млин працює в закритому циклі з грохотом.

Ділянка магнітного збагачення першого ступеня - тип основного обладнання - магнітно барабанний сепаратор. Продуктивність ділянки – 20-40 т\год. В процесі магнітної сепарації, відділені хвости (магнітний продукт) направляються в накопичувачі для осадження. Немагнітний продукт насосом подається в гідроциклони для класифікації.

Ділянка класифікації – тип основного обладнання - група гідроциклонов. Продуктивність ділянки - 20-30 т/год. У процесі класифікації відбувається видалення з шихти дрібної фракції від 0 до 100 мкм. Сировина з гідроциклонів надходить на останній етап збагачення для отримання готового продукту.

Ділянка високоінтенсивного магнітного збагачення - тип основного обладнання - високоінтенсивний магнітний сепаратор. Продуктивність ділянки – 20 т/год. Для отримання кінцевого продукту матеріал після сепарації направляється на зневоднення.

Ділянка зневоднення готового продукту – тип основного обладнання – зневоднюючий грохот. Продуктивність – 20 т/год. В процесі зневоднення відбувається вилучення залишків води із збагаченої сировини. Продукт з вологістю 9% збирається на ділянці накопичення.

З ділянки накопичення готовий продукт з вологістю 6-9% фасується в біг-беги на ділянці фасування та відвантажується споживачам, які безпосередньо приїжджають за продукцією на підприємство. Відвантаження готового продукту споживачам відбувається в денну зміну.

Для постачання продукції споживачам за межі підприємства, готова продукція вологістю 9% фасується в біг-беги на ділянці фасування. Продуктивність фасування становить 6 т/год.

Ділянка сушіння готової продукції – тип основного обладнання - барабанна двокорпусна сушка. Продуктивність – 8т/год. Призначення ділянки – зменшення вологості готового продукту до 1-2%. Висушений продукт фасується в біг-беги на ділянці фасування та відправляється в закритий склад готової продукції для реалізації замовникам.

а) ймовірні наслідки для довкілля, в т.ч. для здоров’я населення:

При експлуатації об’єкту головним чинником впливу на довкілля передбачаються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відбуваються в ході технологічного процесу. Запланований рівень забруднення атмосферного повітря не перевищуватиме встановлених законодавством нормативів забруднення. При експлуатації об’єкту відбуватимуться викиди наступних забруднюючих речовин: азоту діоксиду, вуглецю оксиду, вуглецю діоксиду, сірки діоксиду, вуглеводнів граничних, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, не диференційованих за складом (пилу), метану. Перевищень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих не відбуватиметься. Відповідно, прогнозований вплив на здоров’я населення знаходиться в межах встановлених нормативів.

б) ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом:

На території Полонського району Хмельницької обл. розташовані наступні об’єкти природно-заповідного фонду:

- Полонський парк (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення) на відстані біля 20 км від об’єкту будівництва;

- Великоновоселицький парк (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення) на відстані біля 22 км від об’єкту будівництва;

- Білецький парк (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення) на відстані біля 40 км від об’єкту будівництва;

- «Мальованка» (регіональний ландшафтний парк) на відстані біля 10 км від об’єкту будівництва;

- «Малі та Великі Луки» (ландшафтний заказник місцевого значення) на відстані біля 20 км від об’єкту будівництва;

- «Завадське» (комплексна пам’ятка природи місцевого значення) на відстані біля 14 км від об’єкту будівництва;

- «Дубинка» (ботанічна пам’ятка природи місцевого значення) на відстані біля 14 км від об’єкту будівництва;

- Великоберезнянський заказник (орнітологічний заказник місцевого значення) на відстані біля 25 км від об’єкту будівництва.

Всі об’єкти природно-заповідного фонду на території Полонського району розташовані поза межами впливу підприємства. Нормативна санітарно-захисна зона для комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом становить 300 м. Негативного впливу на об’єкти природно-заповідного фонду не відбуватиметься.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення в ході експлуатації об’єкту не передбачається. Вплив підприємства обмежений санітарно-захисної зоною в розмірі 300 м.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути:

Альтернативи передбаченій технології збагачення шихти польовошпатової мокрим способом не розглядаються. Прийнята технологія збагачення являється найбільш екологічно чистою саме завдяки використанню мокрих процесів, із зрошуванням технологічного обладнання водою, що дозволяє максимально ефективно запобігати викидам в атмосферне повітря твердих суспендованих частинок (пилу) та вловлювати і вилучати відходи виробництва (зважені частинки шихти) за допомогою гідроциклонів.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

В ході стратегічної екологічної оцінки використовуються дані лабораторного моніторингу стану навколишнього середовища в районі розташування підприємства та технічні показники запланованого технологічного процесу, передбаченого проектною документацією. Показники впливу на довкілля та здоров’я населення відповідатимуть чинним нормативам, діючим в галузі охорони навколишнього середовища та безпеки здоров’я населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Основним технічним заходом зменшення впливу підприємства (об’єкту) на навколишнє середовище є застосування технології мокрого збагачення шихти, передбаченого при експлуатації підприємства. Застосування такої технології повністю виключає вплив на атмосферне повітря в ході операцій подрібнення та збагачення польовошпатової шихти (основних технологічних операцій). Невеликий вплив на довкілля, який не перевищує встановлених нормативів, відбуватиметься тільки під час розвантажувально-навантажувальних робіт при доставленні сировини та фасуванні готової продукції. Прийнята технологія абсолютно мінімізує негативний вплив на атмосферне повітря. Відходи виробництва також вилучаються в ході технологічного процесу фактично повністю.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Структура та зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку мають відповідати вимогам ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Зауваження і пропозиції громадськості щодо обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території щодо будівництва комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом, розташованого за адресою: Хмельницька обл. Полонський р-н. за межами с. Новаки на території ТОВ «Майдан-Вільський кар’єр» необхідно надсилати до:

Полонської районної державної адміністрації, 30500, Хмельницька обл., Полонський р-н, м. Полонне, вул. Л. Українки, 114.

Зауваження і пропозиції можна надсилати на протязі 15 днів з моменту публікації повідомлення про оприлюднення даної заяви в засобах масової інформації.