Управління соціального захисту населення нагадує роботодавцям про необхідність своєчасного проведення атестації робочих місць в організаціях та на підприємствах незалежно від форм господарювання. Підприємство, з технологічним процесом, використовуваним обладнанням, сировиною та матеріалами є потенційним джерелом небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які мають несприятливий вплив на стан здоров’я працюючих. Зважаючи на це правильно організоване проведення атестації робочих місць за умовами праці є необхідним для кожного керівника підприємства.

 

На початку проведення атестації керівнику підприємства потрібно створити наказ, який вказує підставу і завдання атестації, створює протокол складу атестаційної комісії, встановивши термін (графік) проведення атестації, потрібно визначити науково-дослідні і проектні організації, які проводять науково-технічну оцінку умов праці і допомагають розробити заходи для їх оптимізації.

Потім складають переліки робочих місць, які підлягають атестації.

За допомогою ЄТКД встановлюють відповідні коди професій і посад працівників на робочих місцях фактично виконаних робіт.Для кожного робочого місця (або групи аналогічних робочих місць) складається «Карта умов праці».Наступним кроком проводять гігієнічну оцінку умов праці.Визначається технічний й організаційний рівень робочого місця.Проводиться комплексна оцінка робочого місця, в якій враховують вплив усіх чинників у виробничому середовищі і трудовому процесу, передбаченого гігієнічною класифікацією праці.Діючі пропозиції зі встановлення пільг та компенсацій вносяться з уточненням зважаючи на нововведення та у залежності від умов праці. Згідно результатів проведеної атестації підсумки щодо заходів поліпшення безпеки і умов праці вносять до переліків. На останок підприємство видає наказ за результатами атестації та додає до трудових книжок працюючих витяги з нього. Матеріали атестації робочих місць потрібно зберігати на підприємстві протягом 75 років".

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації