Військова служба за призовом осіб офіцерського складу – це окремий вид військової служби. Так, до офіцерського складу Збройних Сил України належать громадяни України, яким присвоєно військові звання від молодшого лейтенанта і вище. На військову службу призваються офіцери запасу віком до 43 років, які закінчили військову кафедру та мають вищу освіту (ступінь не нижче бакалавра). Максимальний строк служби – 18 місяців.Призов офіцерів на військову службу здійснюється після обов’язкового медичного огляду. Після проходження курсів підготовки (3 місяці) у вищих військових навчальних закладах, офіцерів направлятимуть у військові частини для проходження військової служби (18 місяців з врахуванням курсів підготовки).

Після отримання повістки про призов на військову службу офіцери запасу зобов’язані прибути у Полонський районний військовий комісаріат в термін, зазначений в повістці. У разі неявки офіцерів запасу без поважних причин за викликом вони несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Наявність поважних причин для нез’явлення до військового комісаріату повинна бути документально підтверджена.

Відстрочка від призову на військову службу офіцерів надається особам виключно за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату на підставах, визначених статтею 17 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» .

Від призову на військову службу в мирний час звільняються офіцери запасу, які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час; до дня початку військової служби досягли 43-річного віку; виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів; мали батька або мати, рідного брата або сестру, які загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних; до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах.

Згідно з наказом Міноборони, за офіцерами запасу, призваними на військову службу за призовом, зберігається місце роботи та середня заробітна плата на весь період військової служби (незалежно від форми власності підприємства), до того ж такий офіцер матиме в повному обсязі грошове утримання відповідно до його штатної категорії, яка становить від 12 тис.грн., а також він користуватиметься всіма пільгами і в соціальному та пенсійному забезпеченні, які законодавство визначає для кадрових офіцерів.

Полонський районний військовий комісаріат: м.Полонне вул.Лесі Українки, 87, тел. 2-03-77.