Міністерство оборони України видало наказ про призов офіцерів запасу у 2018 році. "04 жовтня 2018 року Міністерством оборони України видано наказ № 495 “Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 22.05.2018 № 231 “Про призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу у 2018 році” .

 

Видання цього наказу обумовлено необхідністю доукомплектування первинних офіцерських посад у небойових військових частинах (арсенали, бази, склади, навчальні центри, полігони) Збройних Сил України фахівцями дефіцитних спеціальностей, у тому числі фахівцями механізованих, інженерних підрозділів, зв’язку та автоматизованих систем управління, морально-психологічного та медичного забезпечення, а також звільнення в грудні 2018 року офіцерів запасу, призваних у червні 2017 року. Також зазначеним наказом передбачено збільшення офіцерів запасу для призову у 2018 році з 500 осіб до 1000 осіб.Призов осіб віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри), мають вищу освіту (не нижче бакалавра) і яким присвоєне первинне офіцерське звання. планується проводити в листопаді 2018 року. Термін служби для них становить 18 місяців.

Призову не підлягають офіцери запасу, які вже проходили військову службу.

Призов буде відбуватися на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок.

Перед призовом офіцерів проводяться підготовчі заходи: виклик до військових комісаріатів, направлення на військово-лікарські комісії, уточнення облікових даних та всебічне вивчення особистих якостей кандидатів.

За офіцерами запасу, призваними на військову службу, зберігається місце роботи, посада і зарплата (незалежно від форми власності підприємства) відповідно  ст. 119 «Кодексу законів про працю України».

Відстрочка від призову на військову службу офіцерів надається особам виключно за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату на підставах, визначених статтею 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», а саме: за сімейними обставинами, за станом здоров’я, для здобуття освіти, для продовження професійної діяльності.

Офіцери запасу, яким надана відстрочка, зобов’язані щорічно до 1 жовтня подавати до військового комісаріату документи, які підтверджують право на відстрочку.

Після отримання повістки про призов на військову службу офіцери запасу зобов’язані прибути у визначений пункт збору і в термін, зазначений в повістці. У випадку неявки офіцерів запасу без поважних причин за викликом вони несуть адміністративну і кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом. Наявність поважних причин для нез’явлення до пункту збору повинна бути документально підтверджена.

Підготовлено Полонським районним військовим комісаріатом за матеріалами інтернет-ресурсу: http://www.mil.gov.ua