1. Виконання доходів районного бюджету

За січень-березень 2018 року до загального фонду районного бюджету при затвердженому річному обсязі в сумі 2 260 000 грн. надійшло податків та зборів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 1 373 228,20 грн., що становить 60,8 відсотків до річного плану.

Виконання доходів у відсотках до затверджених річних показників в розрізі податків та зборів станом на 01.04.2018 року становить, зокрема:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 60,4 %;

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 131,8%;

- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх обєднань, що вилучається до бюджету – 78,9 %;

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 213,0%,

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 410,6%.

До планових призначень на січень-березень 2018 року (з урахуванням внесених змін) в сумі 1 196 500 грн. виконання становить 114,8 відсотків, або надпланово надійшло 176 728,20 грн.

Обсяг надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб за січень-березень 2018року склав 1 248 190,69грн. До фактичних надходжень відповідного періоду 2017 року спостерігається ріст на 88,6відсотків, або надходження збільшилися на 586 498,7 грн. (у співставних умовах).

Обсяг надходжень податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності склав 35 597,00грн. До фактичних надходжень відповідного періоду 2017 року спостерігається спад на 33,3 відсотка, або надходження зменшились на 17 759,00 грн.

Обсяг поступлень частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету за звітний період склав 11 040,00 грн. До фактичних поступлень відповідного періоду 2017 року має місце спад на 0,3 відсотка, або надходження зменшились на 31,00 грн.

Обсяг надходжень адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за січень-березень 2018року склав 8 520,00грн. До фактичних поступлень відповідного періоду 2017 року має місце ріст на 4,4 відсотка, або надходження збільшилися на 360,00 грн.

Обсяг надходжень адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за січень - березень 2018року склав 69 807,00 грн. До фактичних поступлень відповідного періоду 2017 року має місце ріст на 30,3 відсотка, або надходження збільшилися на 16 242,00 грн.

З державного бюджету до загального фонду районного бюджету за звітний період надійшло дотації з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 339 900,00 грн., що складає 25,0 відсотків затвердженого річного обсягу.

Надійшло субвенцій з державного бюджету в сумі 1 502 600,00грн., що становить 24,6 відсотків затверджених річних призначень із врахуванням внесених змін.

Надійшло дотацій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 1 954 642,00грн., що становить 37,0 відсотків затверджених річних призначень.

Надійшло субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 86 472 085,24грн., що становить 31,9 відсотків затверджених річних призначень із врахуванням внесених змін.

Виконання доходів спеціального фонду районного бюджету (без врахування трансфертів) станом на 01.04.2018 року склало 231 684,46грн., що становить 34,6 відсотка до затверджених річних призначень. До фактичних надходжень 2017 року має місце ріст більше 200 відсотків, або надійшло більше на 227 938,88 грн.

2. Виконання видатків районного бюджету

Касові видатки загального фонду районного бюджету за січень-березень 2018 року становлять 90 722 941,36 грн. (з урахуванням трансфертів з державного та місцевих бюджетів), або 31,5 відсотків до затверджених сесією районної ради з урахуванням змін на 2018 рік.

При фінансуванні головних розпорядників коштів районного бюджету в першочерговому порядку з районного бюджету фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням двадцять шостої (позачергової) сесії районної ради VII скликання №5 від 28 грудня 2017 року „Про районний бюджет на 2018 рік”.

У загальній структурі видатків районного бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями профінансовано в сумі 11 270 035,89 грн., що становить 29,7 відсотків до уточненого річного плану.

На оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, спрямовано 1 648 985,13 грн., що становить 38,4 відсотка до уточненого річного плану.

По галузі «охорона здоров’я» заробітна плата з нарахуваннями була виплачена не в повному обсязі у зв’язку з тим, що фактична потреба в коштах перевищувала планові призначення на березень поточного року. Повну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ було забезпечено в квітні поточного року в терміни, визначені чинним законодавством.

Касові видатки за січень-березень 2018 року по головних розпорядниках коштів районного бюджету по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів становлять:

По головному розпоряднику (відповідальному виконавцю) - Полонській районній раді видатки становлять 332 050,80грн., що складає 29,7 відсотків до річного плану, з них: на заробітну плату з нарахуваннями 291 938,55 грн. (28,5%), на енергоносії 32 312,55грн.(53,9%). У загальній структурі видатків по головному розпоряднику коштів видатки на оплату праці з нарахуваннями займають 87,9%, на енергоносії – 9,7%.

По головному розпоряднику (відповідальному виконавцю) - Полонській РДА видатки склали 11 876 985,97 грн. або 32,7 % до планових призначень з урахуванням змін, з них:

- по Полонській ЦРЛ в сумі 7 863 333,18 грн., що становить 26,1% до уточненого річного плану, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями в сумі 6 197 125,99 грн., що становить 25,2% до затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін.

Придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів: касові видатки складають 93 994,12 грн. при річному плані 710 000,00 грн., що становить 13,2 відсотків.

Фактична вартість медикаментів на 1 ліжко/день становить 7,80 грн.; вартість 1 дня харчування - 7,18 грн.

Придбання продуктів харчування: касові видатки складають 31 668,00 грн. при річному плані 400 000,00грн., або 7,9 %.

Оплата спожитих енергоносіїв: касові видатки складають 1 347 608,00 грн. при річному плані 3 002 500,00 грн., або 44,9%.

Видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет по Полонській ЦРЛ ім..Н.С.Говорун склали 322 518,27 грн. при затвердженому річному плані з урахуванням внесених змін 1 009 118,27 грн., або 32,0 відсотки.

- по Центру первинної медико-санітарної допомоги видатки склали 3 516 216,52 грн., що становить 79,5 відсотків до уточненого річного плану, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуванням становлять 3 132 120,63 грн., або 85,7 відсотків до уточненого річного плану.

Оплата спожитих енергоносіїв: касові видатки складають 250 097,19 грн., або 84,5 відсотків до уточненого річного плану.

Придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів: касові видатки складають 4 000,00 грн. при річному плані 95 000,00 грн., що становить 4,2 відсотки.

Видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань по Полонському центру ПМСД склали 174 918,00 грн. при затвердженому річному плані 579 400,00 грн., або 30,2 відсотки.

По головному розпоряднику (відповідальному виконавцю) - Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Полонської РДА видатки становлять 1 696 294,21грн., що становить 18,7 відсотків до уточненого річного плану, в тому числі: видатки на заробітну плату з нарахуванням 1 648 850,72 грн. (21,8%).

Видатки по захищених статтях:

- видатки на харчування склали 15 546,95 грн. при річному плані 100 000,00 грн. або 15,5%;

- розрахунки за енергоносії та комунальні послуги проведені на суму 18 967,39 грн., при уточненому річному плані 931 200,00 грн., що становить 2,0 %.

По головному розпоряднику (відповідальному виконавцю) - Управлінню соціального захисту населення Полонської РДА видатки становлять 76 501 369,38 грн. або 31,8% до річних призначень.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення:

Державні допомоги

Рішенням двадцять шостої (позачергової) сесії районної ради VIІ скликання 28 грудня 2017 року №5 „Про районний бюджет на 2018 рік” затверджена Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 111 185 900,00 грн

Видатки на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за І квартал 2018 року склали 22 282 352,02 грн., або 20,0 відсотків до затвердженого річного плану.

Рішенням двадцять шостої (позачергової) сесії районної ради VIІ скликання 28 грудня 2017 року №5 „Про районний бюджет на 2018 рік” затверджена субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 659 900,00 грн.

Видатки на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за І квартал 2018 року профінансовано в сумі 96 090,60 грн., або 14,6 відсотків до затверджених річних призначень.

Фінансування пільг та субсидій населенню

Рішенням двадцять шостої (позачергової) сесії районної ради VIІ скликання 28 грудня 2017 року №5 „Про районний бюджет на 2018 рік” затверджена субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 121 879 200,00 грн.

Фактично за І квартал 2018 року надійшло субвенції з державного бюджету в сумі 53 124 629,09 грн., або 43,6 відсотка до затверджених річних призначень, з них:

- відповідно до доручення МФУ від 30.01.2018 року №05120-17/69 грошовими коштами на оплату послуг квартирної плати та інших послуг профінансовано в сумі 236 962,57 грн.

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 (зі змінами) згідно пункту 8-1 профінансовано коштами, що використовуються суб’єктами господарювання для розрахунків за цільовим призначенням на оплату пільг та субсидій населенню за електроенергію, природній газ, послуги тепло -, водопостачання і водовідведення, в сумі 52 887 666,52 грн.

Рішенням двадцять шостої (позачергової) сесії районної ради VIІ скликання 28 грудня 2017 року №5 „Про районний бюджет на 2018 рік” затверджена субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 6 980 000,00 грн.

Видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за І квартал 2018 року профінансовано в сумі 956 044,53 грн. або 13,7 відсотків до затверджених річних призначень.

Інші видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення

Рішенням двадцять шостої (позачергової) сесії районної ради VIІ скликання 28 грудня 2017 року №5 „Про районний бюджет на 2018 рік” з обласного бюджету затверджено „Інші субвенції” в сумі 61 175, 00 грн. на соціальний захист населення. Касові видатки за січень-березень 2018 року становлять 21 780,00 грн., або 35,6 відсотків до затверджених річних призначень.

За рахунок надходження коштів з Полонського міського бюджету ОТГ на соціальний захист населення касові видатки по КПКВК 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» складають 23 998,14 грн.

Інші дотації з місцевого бюджету перераховані з районного бюджету сільським бюджетам за січень-березень 2018 року в сумі 186 852,00 грн. або 25,0% до затверджених річних сум.

Інші субвенції з місцевого бюджету перераховані з районного бюджету Полонської ОТГ за січень-березень 2018 року в сумі 129 389,00 грн. або 100,0% до затверджених річних сум з урахуванням внесених змін.

Видатки спеціального фонду районного бюджету за січень-березень 2018 року становлять 290 967,31 грн., що становить 17,7 відсотка до уточненого річного плану, в розрізі галузей:

- освіта - виконано 61 140,47 грн. при уточненому річному плані 1 001 000,00 грн., що становить 6,1 відсотків;

- охорона здоровя - виконано 229 826,84 грн. при уточненому річному плані 644 795,15 грн., що становить 35,6 відсотків.

Виконання по спеціальному фонду по галузях проведено за рахунок власних надходжень бюджетних установ, благодійних допомог, субвенції з державного та місцевих бюджетів та за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки.

Начальник управління фінансів С.Сенько