Полонський районний військовий комісаріат нагадує, що на підставі Указу Президента України від 15 лютого 2018 року №33/2018 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році», з 02 квітня по 31 травня 2018 року проводиться призов громадян України на строкову військову службу.Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком українців (ст. 65 Конституції та ч. 1 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).Військовий обов’язок встановлюється з метою підготовки громадян України до захисту своєї держави, забезпечення особовим складом ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Складовою частиною військового обов’язку є строкова служба в армії.

 

Військовослужбовці строкової служби мають наступні пільги:

За працівниками, призваними на строкову військову службу, але не більше 18 місяців, зберігаються місце роботи і посада. ВАЖЛИВО! Працівник НЕ розриває трудові відносини, а тимчасово звільняється від роботи на час проходження військової служби.Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи.

- військовослужбовці строкової служби можуть вступати до військових навчальних закладів. Особи, які були призвані на строкову військову службу в період навчання, при звільненні з військової служби зараховуються для продовження навчання до того ж закладу, де вони навчалися до призову на службу;

- при наявності медичних показань забезпечуються безплатним санаторно-курортним лікуванням;

- за ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з військового обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- військовослужбовці строкової служби користуються правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів.Громадянам України, які призиваються на строкову військову службу виплачується грошова допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат.Військовослужбовці строкової військової служби перебувають на повному державному утриманні. Вони забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчування та військовою формою одягу (літньою та зимовою) згідно встановленим норм.За весь період проходження військової служби військовослужбовцям строкової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніше, ніж через 3 місяці проходження ними строкової військової служби.При звільненні військовослужбовцям строкової військової служби виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів залежно від військового звання і посади.Отже, згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. При цьому в Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» зазначено, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Отже, як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію, військовозобов’язаним громадянам дається 10 днів на явку у військовий комісаріат.Поважними причинами неявки до військкомату можуть вважатися тільки форс-мажорні ситуації: стихійне лихо, хвороба призовника, смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини. Будь-які інші причини є недостатньо вагомими і можуть бути прирівняні до ухилення від армії.Навіть якщо ви з якихось причин не отримали повістки (через затримку на пошті або отримали її, але вирішили «не помітити»), це не звільняє від відповідальності. Закон дає особі призовного віку 10 днів від почату призову, щоб явитися у військкомат. Військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до бойових дій на Cході України. Цей момент прописаний у військовій доктрині України.

Військовий комісар

Полонського районного військового комісаріату

майор А.М.КУПЧИШИН