У пошуках захисту та отримання безоплатної правової допомоги до відділу «Полонське бюро правової допомоги» звертається чимало людей. Питання, з якими звертаються пересічні громадяни, різноманітні: спадкування, розірвання шлюбу, захист права власності, соціальне забезпечення незахищених верств населення, стягнення аліментів на утримання дитини, відшкодування шкоди та ін. Неабияка частина питань стосується порядку встановлення фактів, що мають юридичне значення. Адже не раз трапляється так, що людині для підтвердження свого права чи захисту інтересів необхідно пред’явити відповідні документи. От приміром, ви не перебуваєте у шлюбі, але проживаєте однією сім’єю; ваше прізвище, ім’я, по батькові, чи дата народження, зазначені в документах не збігаються із даними вашого паспорту чи свідоцтва про народження; отримали ушкодження здоров’я (каліцтво) та хочете, щоб вам призначили пенсію чи надали допомогу по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; не можете отримати в нотаріальних органах свідоцтво про право на спадщину чи оформити право на пенсію у разі втрати годувальника, бо необхідно довести факт родинних стосунків? Пред’явіть документи, які підтверджують це і задачу вирішено!

Здавалось би все просто, але що ж робити коли такі документи втрачено?

Законодавство передбачає можливість вирішити ці питання у судовому порядку. Перелік справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, які розглядаються судом наводить стаття 315 Цивільного процесуального кодексу України. Необхідно врахувати, що даний перелік не є вичерпним, а це означає, що в судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення. Такі справи розглядаються судом лише за наявності наступних умов: коли від таких юридичних фактів залежить виникнення, зміна або припинення прав особи; якщо чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; якщо особа не має іншої можливості, щоб одержати чи відновити загублений або знищений документ, яким посвідчується факт, що має юридичне значення; встановлення факту не пов’язане з наступним вирішенням спору про право. Заява про встановлення факту, що має юридичне значення має відповідати вимогам ст. 318 ЦПК України та загальним вимогам, встановленим ст. 183 ЦПК України. Так, у заяві повинно бути зазначено:

- який факт заявник просить встановити та з якою метою;

- причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

- докази, що підтверджують факт. До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів, а також документ, що підтверджує сплату судового збору.