Службу у військовому резерві в Збройних Силах України запроваджено з 2006 року. Резервісти – це громадяни України, які у добровільному порядку проходять службу у військовому резерві на підставі контракту, проходять підготовку на зборах у складі штатних підрозділів під час практичних навчань, тренувань.
В особливий період одним із пріоритетних напрямів розвитку служби в резерві стало комплектування резервістами організаційного ядра рот охорони та загонів оборони з метою створення нової системи територіальної оборони.
У той же час одним із важливих завдань сьогодення, визначених Президентом України для Збройних Сил України, є створення військового оперативного резерву першої черги.
У березні 2015 року прийнятий Закон, який встановлює обов’язкове зарахування в оперативний резерв військовослужбовців, які звільняються, як зі строкової служби, так і тих, хто був призваний по мобілізації. Резервісти призначаються на свої або ж вищі посади в тих частинах, де вони проходили службу. Резервісти розглядаються як пріоритетна категорія військовослужбовців для укладання з ними контрактів.
Резервісти проходять службу шляхом залучення на навчальні збори у військових частинах під час практичних заходів бойової підготовки.
Чоловіки та жінки, які не проходили військову службу, можуть проходити службу у військовому резерві. Громадяни, які проходять службу у військовому резерві, не підлягають призову на строкову військову службу.
Оперативний резерв за черговістю залучення поділяється на резерв першої черги, що включає резервістів та військовозобов’язаних (переважно з досвідом участі в антитерористичній операції), призначених для доукомплектування військових частин бойового складу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку (далі - Збройні Сили та інші військові формування); на резерв другої черги, що включає резервістів та військовозобов’язаних, призначених для комплектування військових частин Збройних Сил, які формуються в особливий період, нових формувань інших військових формувань, посад командного складу та тих, що визначають боєздатність військових частин, підрозділів територіальної оборони, на мобілізаційний людський резерв  та  громадський резерв, який включає громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань в особливий період.
Перший контракт з резервістами укладається строком на 3-5 років. Після його закінчення строк може бути щоразу продовжений на 3-5 років.
Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» впорядковано грошові виплати резервістам за період виконання служби (дві мінімальні зарплати на місяць), відповідні соціальні гарантії, їм відшкодовують компенсацію за проїзд до місця проходження зборів та у зворотному напрямку і здійснюють виплату добових. Служба в резерві – це можливість одночасно будувати цивільну та військову кар’єру. Резервісту гарантується збереження робочого місця на весь період виконання обов’язків служби у військовому резерві.
Якщо Ви справжній патріот та готові до захисту Батьківщини: можливо служба у резерві українського війська саме для Вас?

Громадян, які виявлять бажання проходити військову службу у резерві, просимо звертатися до Полонського районного військового комісаріату за адресою : м. Полонне, вул. Лесі Українки, 87, тел. 2-03-77, (067)383-14-37.


ДЕВ’ЯТЬ ЗАПИТАНЬ ПРО СЛУЖБУ У ВІЙСЬКОВОМУ РЕЗЕРВІ

1. Яка мета служби у військовому резерві ?
Планомірна підготовка резервістів для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом у мирний та воєнний час шляхом набуття та підтримання на належному рівні вмінь і навичок за відповідною військово-обліковою спеціальністю.
2. Хто такі резервісти ?
Це громадяни України, які в добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.
3. Яка категорія громадян має право проходити службу у військовому резерві ?
Громадяни України (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) в добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань. Службу у військовому резерві проходять громадяни України незалежно від статі, придатні до військової служби за станом здоров’я, професійними та моральними якостями, та які не досягли граничного віку перебування у запасі другого розряду (60 років — для рядового, сержантського, старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, 65 років — для вищого офіцерського складу), а також проживають поблизу місця дислокації військової частини.
4. Якщо безробітний укладе контракт на проходження служби у військовому резерві, чи не втратить він статус безробітного?
Резервісти не належать до зайнятого населення в Україні і мають право бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу.
5. Яка різниця між проходженням служби у військовому резерві та виконанням військового обов’язку в запасі ?
Резервісти проходять службу на добровільній основі. Вони свідомо вибирають військову справу, укладають контракт з державою та проходять планомірну підготовку. Резервісти за успішне виконання програми підготовки на рік отримують грошову винагороду.
Резервісти прибувають до військової частини за викликом її командира протягом 24 годин, тоді як строк прибуття військовозобов’язаних складає від 2 до 29 діб.
6. Які права відносно резервістів надані командирам ?
Згідно з чинним законодавством командир військової частини уповноважений:
під час мобілізації призивати резервіста на військовому службу;
у мирний час залучати резервіста:
на навчальні збори під час проведення основних заходів підготовки підрозділів;
на спеціальні збори у разі прийняття Президентом України схваленого Верховною Радою України рішення про запровадження правового режиму надзвичайного стану.
7. Як здійснюється підготовка резервістів ?
Резервісти щороку залучаються на навчальні збори, у зручну для них та їх роботодавців пору, під час активних практичних заходів підготовки (навчання, тренування, бойові стрільби) своїх підрозділів. Загальна тривалість підготовки - до 30 діб на рік. Цей термін може бути збільшений до 3-х місяців.
8. Скільки і що отримує резервіст під час проходження служби у військовому резерві ?
Резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, виплачується одноразове грошове заохочення, (грн на рік):
вищому офіцерському складу         — 3100
старшому офіцерському складу     — 2800
молодшому офіцерському складу  — 2500
прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам   — 2200
молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам        — 1900
рядовому складу — 1600
Добові у таких розмірах, відсотків добових у разі службового відрядження:
вищому офіцерському складу         — 50%
старшому офіцерському складу     — 40%
молодшому офіцерському складу  — 35%
прапорщикам, старшим прапорщикам     — 35%
мічманам, старшим мічманам молодшим сержантам, сержантам, старшим    — 30%
сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам рядовому складу — 20%
За призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.
Резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати.
Резервістам на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати із розрахунку до двох мінімальних заробітних плат на місяць. (норма Закону України набрала чинності з 01.01.2015).
9. Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві?
За ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих обов’язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

ЯК СТАТИ РЕЗЕРВІСТОМ

1.Прийми рішення про проходження служби у військовому резерві

2. Обери військову частину, посаду та спеціальність для проходження служби у військовому резерві

3.Збери необхідні документи, в разі сумніву зателефонуй до військової частини, яку ти обрав, або військового комісаріату
Подай заяву до командира військової частини. У заяві вкажи: прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, місце народження, місце реєстрації та фактичного проживання; посаду, на якій ти бажаєш проходити службу у військовому резерві; освіту та професію; військово-облікову спеціальність (при наявності).
Разом із заявою надай:
- кольорові фотокартки розміром 9x12 см та 3x4см;
- паспорт громадянина України;
- військовий квіток (при наявності);
- автобіографію, написану власноруч;
- оригінали документів про освіту.
Командир військової частини має 3 доби для вивчення твоїх документів та прийняти рішення, яке він має тобі повідомити.
4.      Пройди медичний огляд та надай висновок військово-лікарської комісії до пакета документів
Для проходження медичної комісії командир військової частини направить тебе до військового комісаріату. Військовий комісар організує проведення медичного огляду військово-медичною комісією військового комісаріату, як правило, під час проведення медичних оглядів призовників. В період між призовами можна пройти гарнізонну або госпітальну ВЛК за місцем дислокації військової частини.
5.      Пройди перевірку рівня фізичної підготовленості
Перевірка фізичної підготовки проводиться при військовій частині з урахуванням вимог спеціальності, яку ти обрав.
6.      Пройди професійно-психологічне тестування
7.      Надай необхідні документи до підрозділу по роботі з особовим складом військової частини для формування твоєї особової справи
До особової справи резервістів входять такі документи:
- заява про добровільний вступ на службу у військовому резерві;
- копії 1,2,10 сторінок паспорта громадянина України та сторінки з відміткою про реєстрацію;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- автобіографія написана власноруч та у друкованому вигляді;
- копії документів про народження, освіту, сімейний стан та дітей;
- характеристика з місця роботи, навчання;
- довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки);
- картка професійного відбору та результати тестування кандидата;
- відомість результатів перевірки з фізичної підготовки;
- висновок військово-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров'я до проходження служби;
- довідка про групу крові та резус -фактор.
8.      Підпиши контракт
За результатами вивчення кандидатів, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві, командиром військової частини приймається рішення про укладання контракту.

За інформацією Головного управління оборонного

та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України

17.01.2018