Системи управління якістю (СУЯ) — це постійне покращення діяльності і, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності організації на вітчизняному та світовому ринках.Здатність виготовляти продукцію або надавати послуги, які не лише задовольняють вимоги споживача, але й перевищують їх очікування – ось найголовніший показник конкурентоспроможності будь-якої організації.Для того, щоб розробка та впровадження Системи управління якістю була дійсно корисною підприємству, першому керівнику підприємства від самого початку треба добре усвідомити, що впроваджується система якісного управління, тобто, в першу чергу, саме його інструмент, бо основне завдання керівника – ефективне управління підприємством.

 

Впровадження СУЯ переслідує дві головні мети:

перша й основна – поліпшення, впорядкування, оптимізація роботи підприємства, забезпечення умов для виробництва конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва. І якщо для підприємства, у першу чергу – для першого керівника, це є дійсно головним, це вже характеризує підприємство як перспективне і таке, що має дуже гарні шанси для успішного впровадження та функціонування СУЯ.

друга загальна мета впровадження – продемонструвати споживачу (замовнику), що підприємство може стабільно випускати продукцію необхідного рівня якості, таку, що задовольняє всі його вимоги.

Основні етапи розробки та впровадження СУЯ

  • провести діагностичний аудит існуючої системи управління (попередній аналіз виконання вимог стандарту та наявність необхідної документації);
  • встановити потреби Замовника та інших зацікавлених сторін;
  • створити програму і план впровадження СУЯ;
  • провести навчання персоналу і довести до нього важливість роботи за СУЯ;
  • встановити і проаналізувати всі процеси виробництва та їх взаємозв`язок, виявити основні, що найбільше впливають на досягнення цілей у сфері якості та відповідальність й повноваження під час їх виконання;
  • розробити та впровадити документацію СУЯ;
  • забезпечити виконання робіт у відповідності до визначених критеріїв та вимог документації;
  • провести внутрішній аудит СУЯ;
  • вибрати орган із сертифікації СУЯ згідно з вимогами ринку продукції підприємства та подати заявку на сертифікацію.

Переваги, що надає сертифікація СУЯ:

перспектива одержати визнання на ринках, у т.ч. міжнародних;

можливість брати участь у тендерах, де є вимоги щодо наявності СУЯ;

здобуття довіри споживачів;

безперервне вдосконалення якості продукції і процесів;

використання наукових підходів при вирішенні завдань;

регулярна самооцінка;

попередження причин дефектів;

сертифікація за ISO 9001 – корисний рекламний інструмент;

сертифікація за ISO 9001 – сигнал усім зацікавленим сторонам, що ця компанія дотримується високих стандартів;

формування корпоративної культури, зокрема стосовно якості продукції;

сертифікат відповідності СУЯ вимогам стандарту ISO 9001 видається у системі УкрСЕПРО на термін до 5-ти років, (у міжнародних органах термін сертифікації до 3-х років). Сертифікат відповідності на продукцію видається на термін дії СУЯ.

(за матеріалом ДП “Житомирстандартметрологія”)