Впродовж усього 2016 року районною державною адміністрацією вживались заходи щодо забезпечення системної роботи із зверненнями громадян, безумовного виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України  від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.
В районній державній адміністрації створено усі необхідні умови для реалізації конституційного права громадян на звернення.
Протягом 2016 року до районної державної адміністрації надійшло 1421 звернення (2015 рік -1701, збільшення  на 280 звернень ), з яких 18 повторних, що становить 1,26 % (2015 рік - 30) та 30  колективних, що становить 2,10 % (2015 рік – 58). У своїх зверненнях громадяни порушують питання:
- аграрної політики і земельних відносин – 260 звернень, це 18,25 % від загальної кількості  (за попередній рік - 346, зменшення на 86 звернень );
- соціального захисту - 790 звернень, це 55,5 % від загальної кількості (за попередній рік 845, зменшення  на 55 звернень );
- комунального господарства – 48 звернень, це 3,3 % від загальної кількості (відповідний період минулого року 47);
- питання законності та охорони правопорядку – 13 звернень, це 0,9% від загальної кількості (попередній рік – 35, що на 22 менше);     
Протягом  2016 року здійснювалися особисті прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації.  Значна частина з порушених заявниками питань вирішено позитивно, багато питань за дорученням голови райдержадміністрації було розглянуто комісійно з виїздом на місце.

Райдержадміністрацією від органів влади вищого рівня отримано звернень –  142 або 9,9 %  від загальної кількості.

Так, за даний проміжок часу до райдержадміністрації поступило:   
- від обласної державної адміністрації  поступило – 25 звернень;
- через Хмельницький обласний контактний центр – 1015 звернення.
Із тих звернень, які надходили протягом  зазначеного періоду 90 % звернень знаходились на контролі. Крім цього, усі без винятку контролювалися звернення, які поступали під час особистих та виїзних прийомів керівництва райдержадміністрації.
Питома  вага  позитивно  вирішених звернень, заяв, скарг становить 49,1   %.
Робота в даному напрямку постійно вивчається та аналізується. 
Питання вдосконалення роботи з листами і усними зверненнями, посилення реагування на них з боку господарських органів систематично розглядається на нарадах, що проводяться керівництвом райдержадміністрації. Спрямовуються зусилля на проведення важливих організаційних заходів, систематичного вивчення стану організації роботи з розгляду звернень громадян, а отримані результати, з метою усунення виявлених недоліків та причин надходження скарг, обговорюються на оперативних нарадах, семінарських заняттях. Здійснюється суворий контроль щодо недопущення порушень строків розгляду звернень.
Питання роботи із зверненнями громадян у 2016 році двічі  виносилось на розгляд  засідання колегії райдержадміністрації. За наслідками розгляду були прийняті відповідні розпорядження (розпорядження голови райдержадміністрації від 31.03.2016 № 113/2016-р «Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2015 році та завдання щодо її удосконалення у 2016 році» та від 28.10.2016 року № 366/2016-р «Про   хід   виконання    Указу          Президента України   від    07.02.2008 року  № 109/2008 «Про першочергові  заходи щодо забезпечення реалізації     громадянами   конституційного права    на звернення громадян  до органів державної влади  та  органів    місцевого  самоврядування» у виконкомі   Воробіївської сільської ради»).
Районна державна адміністрація постійно працює над усуненням недоліків у розгляді заяв, скарг громадян. Добивається уважного, принципового і ділового підходу до розгляду кожної заяви. Всі звернення, які надходили до райдержадміністрації розглянуті у встановлені законодавством терміни.
На виконання пункту 3 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в районній державній адміністрації здійснює свою роботу постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. Протягом  2016 року проведено 12 засідань постійно діючих комісій, на яких розглянуто 23  питання.
На виконання пункту 2 Указу Президента від 07 лютого 2008 року №109/2008 з особистими доповідями щодо роботи із зверненнями громадян заслухано 6 сільських голів та голів Полонської міської ради ОТГ і Понінківської селищної ради ОТГ.
Перед головами Полонської міської ради ОТГ, Понінківської селищної  ради ОТГ, сільськими головами, керівниками управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації ставляться конкретні завдання щодо вжиття заходів для позитивного вирішення питань саме на місцях, більше уваги приділяти якості виконання завдань та кінцевим результатам, що дасть змогу людям бути впевненими у позитивному вирішенні того чи іншого порушеного ними питання.
В райдержадміністрації системно відслідковуються усі наявні недоліки, вживаються заходи щодо докорінної перебудови роботи із зверненнями громадян.   З метою ефективного та якісного розгляду звернень в райдержадміністрації відпрацьований механізм, який дає можливість співпрацювати з усіма гілками влади, що причетні до вирішення конкретних питань. Таким чином, одним з основних завдань райдержадміністрації залишається своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань та вжиття заходів щодо подальшого упередження скарг, а також реалізацію конституційних прав, свобод людини й громадянина.Начальник загального відділу
апарату адміністрації                                                          
А.Кашперська