Огляд  організований та  проведений  на  підставі  спільного  наказу  Державного  архіву  Хмельницької  області та  Департаменту охорони  здоров’я  Хмельницької  області від  28.03.2016  року 321/118.
Архівним  відділом Полонської райдержадміністрації залучені  заклади  охорони  здоров’я : Полонська  центральна районна  лікарня ім. Н.С. Говорун та комунальний  заклад «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Полонської  районної  ради.
Медичними  закладами  розроблені Інструкції з діловодства, взявши  за  основу Примірну  інструкцію  з  діловодства, затверджену постановою  Кабінету Міністрів України від  30.11.2011 р.№1242. Інструкція Центральної  лікарні  погоджена з ЕПК(експертно  перевірною  комісією) Державного архіву Хмельницької області (протоколом №4  від 11.08.2016р.). Інструкція  з  діловодства ЦРЛ ім. Н.С. Говорун знаходиться  на  розгляді  ЕПК Державного  архіву  Хмельницької  області.
Окрім  того, медичними  установами розроблено  номенклатури  справ на  2017  роки для  формування  справ, забезпечення  їх  обліку, відбору  та  внесення  до  Національного  архівного  фонду.  Номенклатури справ, погоджені  з  ЕПК (експертно перевірною комісією )Державного  архіву  Хмельницької  області.
Розроблено  положення  про  архівні  підрозділи та  експертні  комісії. Дані  документи  створені  для  узаконення  роботи  діловодів . Положення про ЕК і архівний підрозділ вищезазначених  установ погоджено ЕПК (експертно  перевірною  комісією)  Державного  архіву  Хмельницької  області.
Експертизу    цінності документів проведено у Центральній  районній  лікарні , в ході якої було впорядковано та описано документи постійного зберігання та по особовому складу по 2015 рік включно .
В медичних  закладах документи  зберігаються  у шафах та сейфах в робочих кімнатах. Протипожежними засобами забезпечені всі установи, які беруть участь у огляді.
Відповідальними  за  діловодство та  архівну  справу складенні  історичні  довідки.  Це  короткий  екскурс  в  історію медичних  установ,  де  описані  процеси  реформування  та  діяльність  медичних  закладів.
Робота  продовжується,  створюються  документи,  які  будуть  впорядковуватись, описуватись і  передаватись  до  архіву.

Начальник архівного відділу                                            
Полонської РДА                                                                     Л.Калюка