Міністерство оборони України

НАКАЗ
Військового комісара
Шепетівсько-Полонського об’єднаного міського військового комісаріату
(з основної діяльності)

01.07.2015                                       м. Шепетівка                                          № 2

Про призов військовозобов’язаних на
військову службу під час шостої  черги
часткової мобілізації в особливий період

На виконання Указу Президента України від 14 січня 2015 року №15/2015 «Про часткову мобілізацію», відповідно до Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» , «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», наказу військового комісара Хмельницького обласного         військового комісаріату від 30.06.2015 №26 «Про призов  військовозобов’язаних на  військову службу під час шостої  черги  часткової мобілізації в особливий період», з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, інших військових формувань України на рівні, що  гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави,
НАКАЗУЮ:
1. Військовому комісаріату у взаємодії з місцевими державними адміністраціями та органами державної влади у період з 9 по 18 липня 2015 року протягом 10 діб провести на території Шепетівського та Полонського районів Хмельницької області в обсягах, визначеними мобілізаційними планами, призов військовозобов’язаних на військову службу під час шостої хвилі часткової мобілізації , в особливий період.
Допоставку мобілізаційних ресурсів здійснити в термін з 19 липня по 17 серпня 20415 року.
Усім офіцерам, прапорщикам, мічманам, сержантам, солдатам та матросам запасу, які мешкають постійно на території міста та району, які мають мобілізаційне розпорядження або при отриманні персональної повістки військового комісаріату, у визначені команди (партії), з’явитись в трок на пункти, вказані в їх мобілізаційних розпорядженнях або персональних повістках. Військовозобов’язаним, які тимчасово проживають на території міста та району, негайно вибути до місця постійного  проживання і прибути в пункти, вказані в їх   мобілізаційних розпорядженнях, а при неможливості – у військовий комісаріат по місцю перебування на військовому обліку.
2. Заступнику військового комісара – начальнику мобілізаційного відділення організувати взаємодію з Шепетівською та Полонською районними державними адміністраціями , органами державної влади із залученням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, підприємств, установ , організацій, навчальних закладів усіх форм власності, житлово-експлуатаційних організацій та домовласників, організувати і забезпечити в установленому порядку:
своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, їх перевезення і прибуття на збірні пункти та у військові частини;
роботу військово-лікарських комісій та проведення поглибленого медичного огляду громадян, які призиваються на військову службу під час мобілізації в особливий період;
роботу системи оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів;
охорону громадського порядку під час проведення оповіщення, збору і поставки мобілізаційних ресурсів до збірних пунктів та військових частин;
дотримання законодавства з питань соціального та правового захисту військовослужбовців і членів їх сімей щодо осіб, які призиваються на військову службу під час мобілізації в  особливий період;
розшук громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;
постійне інформування населення про хід призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період;
залучення громадських та волонтерських організацій щодо надання допомоги у проведенні призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період.
3. Громадяни України що підлягають призову відповідно до пункту один цього наказу, офіцери,  прапорщики, мічмани, сержанти, солдати та матроси запасу при з’явленні по мобілізації зобов’язані мати при собі документи та особисті речі, вказані і в мобілізаційних розпорядженнях, і в персональних повістках.
5. Підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, доставити справну автотракторну, дорожньо-будівельну, підйомно-транспортну та іншу техніку в строки і в пункти згідно нарядів військового комісаріату.
Громадянам - власникам засобів транспорту, доставити їх в строк і в пункти по вказівці військового комісара.
6. Громадяни України, які не з'явились при мобілізації в указані строки і пункти та керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, а також власники засобів транспорту, які не поставили в установлені строки техніку по нарядах військового комісаріату або перешкоджали своєчасному з'явленню громадян та поставки техніки при мобілізації, несуть відповідальність згідно чинного законодавства.
7. Головам міських, сільських(селищних) Рад розгорнути дільниці оповіщення (ДО), пункти збору сільських(селищних) Рад (ПЗСР) в складі та кількості необхідній для здійснення організованого оповіщення населення. Копії наказів, розпоряджень, щодо організації роботи ДО та ПЗСР представити до Шепетівсько-Полонського ОМВК не пізніше 10.00 06 липня 2015 року.
8. Наказ оголосити і розіслати на підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості.

Військовий комісар
Шепетівсько - Полонського
об’єднаного міського військового комісаріату
підполковник                                І.М. ГУМЕНЮК