РОЗПОРЯДЖЕННЯ
03.12.2012                            №536/2012-р

Про хід виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 30.05.2012 №246/2012-р «Про посилення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Пенсійного фонду України в районі щодо наповнення бюджету Фонду та погашення заборгованості»

На підставі статей 6, 13, 23 Закону України "Про місцеві державні адмі¬ністрації", законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове дер¬жавне соціальне страхування'', з метою виконання Плану заходів щодо забез¬печення у 2011 році виконання бюджету Пенсійного фонду України в повному обсязі, погодженого Кабінетом Міністрів України 22.08.2011 року, впливу органів державної виконавчої влади на стан соціального страхування та посилення контролю за наповненням бюджету Пенсійного фонду України і погашенням боргів, заслухавши інформацію з цього питання (додаток ):

      1. Відзначити, що незважаючи на вжиті заходи з питань пенсійного страхування жителів району, наповнення бюджету Пенсійного фонду Ук¬раїни та зменшення заборгованості платників, постійне зростання потреби в коштах на фінансування пенсійних виплат зумовлює напружений режим виконання його дохідної частини. Послаблення контролю з боку органів виконавчої влади за рівнем заробітної плати, кількістю застрахованих осіб призвело до невиконання в районі планових завдань з  надходження власних коштів.

2. Затвердити заходи з виконання в повному обсязі розпорядження голови  райдержадміністрації від 30.05.2012  №246/2012-р «Про посилення
взаємодії органів виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
Пенсійного фонду України в районі щодо наповнення  бюджету Фонду та погашення заборгованості.

         3. Управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації,    рекомендувати виконавчим комітетам міської, селищної, сільських рад забезпечити  виконання затверджених заходів.

          4.  Управлінню Пенсійного фонду України в районі    інформувати  Головне  управління Пенсійного фонду України в області щоквартально до   15 числа місяця, наступного  за звітним кварталом, про виконання затверджених заходів.

          5. Контроль за виконанням цього  розпорядження покласти на першого заступника  голови  районної державної адміністрації Жухевича В.І.

Голова адміністрації                                        Г. Станіслав

                                                                    Додаток
                                                                                          до розпорядження голови        
                                                                                          районної державної адміністрації
                                                                                          03.12.2012  №536/2012-р
                
ІНФОРМАЦІЯ
про  хід виконання розпорядження голови районної державної адміністрації  від 30.05.2012  №246/2012-р «Про посилення взаємодії органів виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування, Пенсійного фонду України в районі щодо наповнення  бюджету Фонду та погашення заборгованості»

Управління Пенсійного фонду України в районі  спільно з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування спрямовує свою роботу на виконання до¬ручень Президента, Уряду, розпорядчих документів Пенсійного фонду України.
Своєчасно у повному обсязі профінансовано 186,6 млн.грн. на виплату пенсій для 15,7 тисяч осіб, забезпечено динаміку росту надходжень до бюджету Пенсійного фонду України в районі  на рівні 116,9 %, та виконання  планових показників на  97,9 відсотків. Середній розмір пенсії в районі- 1179,89 гривень, збільшився до відповідного періоду минулого року на 183,92 гривень.
         Повнота наповнення бюджету Пенсійного фонду України залежить від рівня -оплати праці найманих працівників, ефективності проведених заходів з детінізації заробітної плати та легалізації трудових відносин. За даними  Пенсійного фонду в районі  742 працюючих   або 11,5 %  працівників району отримують заробітну плату менше законодавче встановленого мінімального розміру, із них 25%- працівники сільського господарства, 27%- працівники торгівлі, 24% - працівники транспорту, фізичні особи- 36%. Втрати бюджету Пенсійного фонду  щомісяця   становлять майже  20  тис. гривень.
          За   січень- жовтень 2012 року  до бюджету  управління Пенсійного фонду України в  районі надійшло  49,5  млн.гривень. Забезпе¬ченість власними коштами на фінансування  пенсійних виплат в жовтні  становить 32,2 відсотки.
        Нарахований фонд оплати праці за січень-вересень 2012 року становив 121,4 млн.грн., що на 18,6 млн. грн. більше відповідного періоду минулого року, або темпи його росту сягають 118,1 відсотків.
        Чисельність працюючих станом на 1.11.2012 року становить 6480 чоловік, що на 179 осіб менше в порівнянні до початку року. Зменшення відбулось за рахунок ЦРЛ ім.Н.С.Говорун – 85 чол., відділу освіти -80 чол., ТОВ «ПТФ» -20 чол.
           Спільно з  державною податковою інспекцією, інспектором праці проведено 8  спільних документальних перевірок суб'єктів господарювання, які не дотримуються мінімальних гарантій в оплаті праці.  Робочою групою для проведення перевірок дотримання законодавства  про працю  суб»єктів господарювання Полонського району протягом січня-жовтня  2012 року виявлено 47 неоформлених найманих працівників,    залучено до сплати страхових внесків 38 осіб.
 Станом на 1 листопада 2012 року  76 спрощенців не розрахувалися з Пенсійним фондом із страхових внесків за 2010 рік на суму 81,5  тис.грн  та зі сплати єдиного внеску за 2011 рік   90 підприємців   на суму   212,2 тис.гривень.
 На 1 листопада   2012 року загальна заборгованість по внесках  становить   5195 2 тис. грн., у тому числі недоїмка із страхових пенсійних внесків – 3797,1 тис. гривень.,недоїмка із сплати єдиного соціального внеску  - 813,5  тис.грн., борг по фінансових санкціях та пені- 584,6 тис.грн.
        До початку   2012 року загальний борг по внесках  управління зменшився на  1459,3 тис.грн. або темпи росту 78,1.
       У загальній сумі боргу 14,8 % або 766,4тис.грн. займають борги під¬приємств житлово-комунального господарства району, які у порівнянні з початком року збільшилися на 376,2 тис.грн., або темпи росту 196,4%.  На 01.11.2012 року заборгованість допустили 5  підприємств житлово-комунального господарства району. Найбільші суми боргу  мають Полонське підприємство водоканалізаційного господарства (401,3 тис.грн).,Полонський ККП( 104,9 тис.грн).,Телеорганізація ТВ-канал (39,7 тис.грн)., Полонська ЖЕК (161 тис.грн).
       Заборгованість сільськогосподарських товаровиробників району перед Пенсійним фондом України на 01.11.2012 року становить 220 тис.грн.або 4,2% від загальної суми заборгованості. Економічно активний борг агроформувань  - 8,4 тис.грн.
       Недоїмка економічно активних платників району  на 01.11.2012 року становить  409,5 тис.грн. і зменшилася до початку року на 1402,6 тис.грн, темпи росту 22,6 відсотків. Борг  економічно активних платників становить 8,9 %  загальної заборгованості із сплати страхових внесків та єдиного внеску.
         Борг  по внесках підприємств щодо яких порушено справу про банкрутство та тих, які визнано банкрутами, становить 4493,4 тис.грн. або 86,5%  і з початку року  збільшився  на  72   тис.грн.  
    За порушення платіжної дисципліни платниками  внесків упродовж   січня- жовтня   2012 року   притягнуто до адміні¬стративної відповідальності 23 посадових особи  у вигляді  42  штрафів  на загальну суму 53,6 тис. гривень.
       Управлінням Пенсійного фонду України в районі  до суду заявлено 75 адміністративних позови   про стягнення заборгованості із платежів

Керівник апарату адміністрації                                                          Г.Лівак


                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
                                                         державної адміністрації
                                                         03.12.2012  №526/2012-р

ЗАХОДИ
з виконання розпорядження голови  районної державної адміністрації
від 30.05.2012  №246/2012-р «Про посилення взаємодії органів виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування, Пенсійного фонду України в районі щодо наповнення  бюджету Фонду та погашення заборгованості”


1. Забезпечити проведення моніторингу суб'єктів господарювання, які
приховують витрати на оплату праці.  Активізувати роботу районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення, з метою захисту прав громадян вжити дієвих заходів,
пов'язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найма¬
ними працівниками. Забезпечити збільшення доходів за рахунок легалізації
заробітної плати.
Управління Пенсійного фонду України в Полонському районі, державний інспектор з праці,  Полонське відділення Шепетівської ОДПІ,  управ¬ління праці та соціального захисту населення  райдержадміністрації.
                                                             Постійно

2. Взяти під особистий контроль стан розрахунків з Пенсійним фондом
України підприємств та фізичних осіб - підприємців. Заслухати на засіданнях
районної комісії  з  питань погашення заборгованості  із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат:
керівників економічно - активних підприємств, розробивши до кінця року  графік  погашення  заборгованості  зі  сплати  страхових  внесків до
Пенсійного фонду України, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та забезпечити контроль за його виконанням;
арбітражних керуючих та ліквідаторів підприємств-банкрутів, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, про вжиті заходи з ліквідації заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України.
                                                           Управління Пенсійного фонду України в
                                                            Полонському районі, управ¬ління праці та
                                                           соціального захисту населення
                                                           райдержадміністрації.
                                                           До 1 січня  2013 року

3. Забезпечити активну роз'яснювальну роботу серед суб'єктів
підприємницької діяльності, спрощеної системи оподаткування щодо повноти сплати
страхових  пенсійних  внесків та  єдиного  внеску  на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.
                                                        Управління Пенсійного фонду України в 
                                                       Полонському  районі
                                                       Постійно

4. Сприяти ліквідації безнадійних боргів до Пенсійного фонду України
сільськогосподарських товаровиробників.

                                                      Управління агропромислового розвитку 
                                                      райдержадміністрації
                                                      Постійно

5. Вживати   невідкладних   заходів   щодо   недопущення   нарощення
поточного боргу економічно-активними сільськогосподарськими підприємства¬ми та забезпечити погашення заборгованості до Пенсійного фонду України за рахунок реалізації зерна врожаю 2012 року.

                                                       Управління агропромислового розвитку
                                                       райдержадміністрації.
                                                       Постійно

6. За підсумками виконання місцевих бюджетів за 10 місяців 2012 року
розглянути на сесіях  районної,  міської ради питання  щодо  можливості
надання фінансової допомоги комунальним підприємствам для погашення
заборгованості з виплати заробітної плати та страхових внесків до
Пенсійного фонду України та доцільності подальшої діяльності збиткових підприємств. Визначити можливість процедур самоліквідації безнадійних боржників.

                                                          Відділи розвитку інфраструктури,
                                                         житлово-комунального господарства
                                                         райдержадміністрації.
                                                         До 1 грудня  2012 року.

    Керівник апарату адміністрації                                   Г.Лівак

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


03.12.2012          №537/2012-р


Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації
від 18 листопада 2010 року № 469/2010-р.
____________________________________

 

        На підставі  статей 6,21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши заяву гр. Мохнача В.О.:

1. Внести зміни в розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 листопада 2010  року № 469/2010-р. «Про передачу в оренду земельної ділянки СФГ Мохнача Валерія Омеляновича для ведення фермерського господарства», замінивши слова в пункті 2 розпорядження слова ділянка площею 6,79 га, словами  ділянка площею 6,9700 га;

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на     заступника голови  райдержадміністрації В.Гусарука.

 Голова адміністрації                                                Г.Станіслав

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


06.12.2012          №538/2012-р

Про передачу у власність гр. Олійник О.В. земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства

На підставі статей 118, 125 Земельного Кодексу України, пункту 12 розділу Х його Перехідних Положень, статей 6, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши представлену технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Олійник О.В.:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку                     гр. Олійник Ользі Василівні.

2. Передати громадянці Олійник Ользі Василівні у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,8006 га, за рахунок земель якими вона раніше користувалася, розташованих за межами населених пунктів Новолабунської сільської ради.

3. Видати громадянці Олійник Ользі Василівні державний акт на право власності на землю площею 0,8006 га, для ведення особистого селянського господарства.

4. Рекомендувати Новолабунському сільському голові Саранчук Т.М. внести зміни в земельно-облікові документи.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації В.Гусарука.


Голова адміністрації        Г.Станіслав

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
       

06.12.2012          №539/2012-р


Про   перерозподіл  видатків по
кодах                 функціональної
класифікації   видатків  в межах
загального   обсягу  бюджетних
призначень управління праці та
соціального захисту  населення
райдержадміністрації
____________________________

 На підставі пункту 6 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, пункту 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, розглянувши звернення управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації від 06.12.2012 року №2743 щодо перерозподілу видатків по загальному фонду бюджету:

1. Здійснити перерозподіл видатків по кодах функціональної класифікації видатків в межах загального обсягу бюджетних призначень управління праці та соціального захисту населення, а саме:
1.1. По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям зменшити:
1.1.2. По КФКВ 090304 "Допомога при народженні дитини " КЕКВ 1343 "Інші поточні трансферти населенню" на 114002,69 грн. в грудні місяці;
1.1.3. По КФКВ 090305 "Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування" КЕКВ 1343 "Інші поточні трансферти населенню" на 5878,01 грн. в грудні місяці;
1.1.4. По КФКВ 090306 "Допомога на дітей одиноким матерям" КЕКВ 1343 "Інші поточні трансферти населенню" на 2340,93 грн. в грудні місяці;

1.2. По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям збільшити:
1.2.1. По КФКВ 090302 "Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами" КЕКВ 1343 "Інші поточні трансферти населенню" на 4057,38 грн. в грудні місяці;
1.2.2. По КФКВ 090303 "Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років" КЕКВ 1343 "Інші поточні трансферти населенню" на 93852,93 грн. в грудні місяці;
1.2.3. По КФКВ 090307 "Тимчасова державна допомога дітям" КЕКВ 1343 "Інші поточні трансферти населенню" на 13287,99 грн. в грудні місяці.
1.2.4. По КФКВ 091300 "Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" КЕКВ 1343 "Інші поточні трансферти населенню" на 11023,33 грн. в грудні місяці.

1.3. По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та  компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1.3.1.  Зменшити по КФКВ 090214 „Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку” КЕКВ 1343 „Інші поточні трансферти населенню” на суму 6135,87 грн.;
1.3.2. Збільшити по КФКВ 170302 „Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті” КЕКВ 1310 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на суму 6135,87 грн.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (І.Білик) внести зміни до розпису видатків загального фонду районного бюджету.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації В.Жухевича.


Голова адміністрації                             Г.Станіслав

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 

10.12.2012                         №540/2012-р


Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації
від 28 вересня 2012 року № 415/2012-р
__________________________________


       
На підставі статей 6, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, свідоцтва про зміну імені, виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану Полонського районного управління юстиції у Хмельницькій області серія І-БВ №006636 від 15 листопада 2012 року:
      
           1. Внести зміни в пункт перший розпорядження голови райдержадміністрації від 28 вересня 2012 року №415/2012-р „Про встановлення піклування над неповнолітньою Черепакою Тетяною Іванівною, 1996 року народження, яка проживає за адресою: місто Полонне, вулиця Роксолани, 17” змінивши прізвище „Черепаки” Тетяни Іванівни на „Полонську” Тетяну Іванівну.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В.Жухевича.

Голова адміністрації                                                  Г.Станіслав

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 

11.12.2012           №541/2012-р
Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації
від 25 липня 2012 року № 327/2012-р
_____________________________________________________________________________
      
 На підставі  статей 6,21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши заяву гр. Новак Н.Я.:

1. Внести зміни в розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 липня 2012  року № 327/2012-р. «Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки власнику земельної частки (паю) гр. Новак Н.Я..», замінивши слова в пункті 1 розпорядження слова,  ділянка № 342 площею 2,300 га», словами  «ділянка № 342 площею 2,2976 га».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на     заступника голови  районної державної адміністрації В.Гусарука.

 Голова    адміністрації                                                 Г.Станіслав

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
11.12.2012           №542/2012-р
Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації
від 25 лютого 2011 року № 89/2011-р
____________________________________________________________________________
       
На підставі  статей 6,21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши заяву гр. Максимець Л.Й.:

1. Внести зміни в розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 лютого 2011  року № 89/2011-р. «Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки власнику земельної частки (паю) гр. Максимець Л.Й.», замінивши слова в пункті 1 розпорядження слова «ділянка    № 293 площею 2,15 га», словами  «ділянка № 293 площею 2,1548 га».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на     заступника голови  райдержадміністрації В.Гусарука.

 Голова    адміністрації                                              Г.Станіслав

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 

11.12.2012           №543/2012-р


Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Коротуну А.М. для ведення фермерського господарства


На підставі статей 93, 122, 124 Земельного Кодексу України, пункту 12 розділу Х його Перехідних Положень, статей 6, 21, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 13 Закону України «Про оцінку земель», ст. 21 Закону України «Про оренду», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Коротуну А.В. для ведення фермерського господарства, яка розташована за межами населених пунктів Великоберезнянської сільської ради:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в оренду для ведення фермерського господарства, гр. Коротуну Анатолію Миколайовичу яка розташовано за межами населених пунктів Великоберезнянської сільської ради.

2. Передати громадянину Коротуну Анатолію Миколайовичу в оренду земельну ділянку для ведення фермерського господарства за рахунок земель державної власності, розташованої за межами населених пунктів Великоберезнянської сільської ради загальною площею 41,4633 га., терміном на 5 років з орендною платою 5%  від нормативно грошової оцінки даної земельної ділянки.

3. Громадянину Коротуну Анатолію Миколайовичу приступити до користування даною земельною ділянкою після, заключення договору оренди та його державної реєстрації.

4. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Ю.Світак) підготувати договір оренди відповідної земельної ділянки після представлення  гр. Коротуном А.М. технічної документації з нормативної грошової оцінки даної земельної ділянки .

5. Рекомендувати відділу Держкомзему у Полонському районі (В.Ковтонюк) внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника голови райдержадміністрації  В. Гусарука.

Голова адміністрації        Г.Станіслав

 

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.12.2012          №544/2012-р

Про виділення  в  натурі   (на місцевості)
земельної  ділянки власнику земельної
частки (паю) гр. Завадській М.П.
___________________________________________________________________________________
 
На підставі статей 17, 29, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, пунктів 9, 12, 16 розділу Х його Перехідних Положень, статей 2, 3, 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 6, 21, 39 Закону України «Про   місцеві  державні  адміністрації», розглянувши заяву  гр.Завадської М.П.:

1. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку громадянці Завадській Марії Павлівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва відповідно до землевпорядного проекту та протоколу розподілу земельних ділянок із земель колективної власності  колишнього СВК «Березнянське» (1/4 частину ділянки №228 площею 0,4111 га),  розташованої за межами населених пунктів  Великоберезнянської  сільської  ради.

2.  На заміну раніше виданого сертифіката на право на земельну частку (пай) видати державний  акт  на  право власності на земельну ділянку.

3. Раніше виданий сертифікат на право на земельну частку (пай) повернути в райдержадміністрацію.

4. Рекомендувати відділу Держкомзему у Полонському районі внести зміни в земельно-облікові документи.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника голови  районної державної адміністрації В.Гусарука.
Голова  адміністрації                                              Г.Станіслав

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
11.12.2012 року         №545/2012-р
     

Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування Кліщу Назару
Михайловичу
_____________________________________

          На підставі статей 6, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 5, 11 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”:

       1. Надати Кліщу Назару Михайловичу, 11 червня 2002 року народження, статус дитини, позбавленої батьківського піклування (мати хлопчика Ковальська Валентина Леонідівна померла згідно свідоцтва про смерть                 серія 1-БВ №169360 виданого виконавчим комітетом Понінківської селищної ради Полонського району Хмельницької області від 04 жовтня 2011 року, а батько Кліщ Михайло Йосипович рішенням Полонського районного суду від 11 грудня 2012 року справа №2213/2344/2012 р. позбавлений батьківських прав).

       2.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В.Жухевича.

 Голова адміністрації                                          Г.Станіслав
         РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
11.12.2012       №546/2012-р

Про затвердження проекту землеустрою із
зміною цільового призначення земельної
ділянки гр.Гавсєєву Д.О.
____________________________________
На підставі статей 20, 35, 122, 123 Земельного Кодексу України, пункту 12 розділу X його Перехідних Положень, статей 6, 21, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гавсєєву Д.О. із зміною цільового призначення, яка розташована за межами населених пунктів Великоберезнянської сільської ради:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення гр. Гавсєєву Дмитру Олександровичу для індивідуального садівництва, яка розташована за межами населених пунктів Великоберезнянської сільської ради.

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки гр. Гавсєєва Д.О.
площею 0,9722 га. із ведення особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва, залишивши в категорії земель сільськогосподарського призначення.

3. Видати гр. Говсєєву Дмитру Олександровичу державний акт на право власності на землю площею 0,9722 га, для індивідуального садівництва.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації В. Гусарука.

Голова адміністрації             Г. Станіслав

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Полонне


11.12.2012                      №547/2012-р


Про охорону службової інформації
та забезпечення режиму секретності
під час прийому іноземних делегацій,
груп та окремих іноземців
_________________________________

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві держані адміністрації, постанов Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1998 року № 1893 “Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і  використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформації, від 02 жовтня 2003 року                    № 1561-12 “Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,               в установах і організаціях”:

1. Установити, що рішення про можливість прийому районною державною адміністрацією іноземних делегацій, груп та окремих іноземців (далі – іноземці) приймається головою районної державної адміністрації.

 2. Відповідальним за організацію прийому і проведення роботи з іноземцями в райдержадміністрації визначити першого заступника голови районної державної адміністрації Жухевича Валентина Івановича.

3. Прийом іноземців в райдержадміністрації здійснювати в малій залі засідань  (третій поверх адмінбудинку, кімната 38), яка до початку відвідання іноземцями та після його завершення підлягає обов’язковій перевірці режимно-секретним органом апарату райдержадміністрації.

4. Першому заступнику голови райдержадміністрації, спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, що беруть участь в прийомі іноземців:

 4.1. Скоординувати завчасне розроблення  програм роботи з іноземцями структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідальними за їх прийом  програми роботи з іноземцями, відповідно до вимог пункту 82 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1998 року № 1893.

4.2. Завчасно надавати сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації інформацію про склад закордонної делегації із зазначенням прізвищ, імен та посад її членів, а також про час перебування та  мету відвідання установи.  Разом з письмовою інформацією надсилати копію програми прийому і роботи з іноземцями для подальшого інформування управління Служби безпеки України у Хмельницькій області.

 4.3. За підсумками прийому іноземців складати звіт про виконання  програми роботи з іноземцями, копію якого надсилати в УСБУ області та режимно-секретний орган райдержадміністрації.

4.4. Вести журнал обліку ділових зустрічей з іноземцями,  відповідно до встановлених вимог.

  4.5. Забезпечити неухильне виконання положень Указу Президента України від 18 вересня 1996 року №841/96 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» у разі проведення міжнародних переговорів, зустрічей, бесід та підготовки документів.

5. Експертній комісії районної державної адміністрації забезпечувати проведення в установленому порядку, експертизи матеріальних носіїв інформації, які плануються  для передачі іноземцям.

 6. Сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації  (О.Сідорській) розробляти плани забезпечення режиму секретності, постійно здійснювати інструктаж працівників, призначених відповідальними за прийом  і проведення роботи з іноземцями та здійснювати постійний контроль за охороною службової інформації та забезпечення режиму секретності під час прийому і проведення роботи з іноземцями в райдержадміністрації.

           7. Вважати таким, що втратили чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.01.2011р. №37/2011-р «Про забезпечення охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців» та від 01.12.2011р. №525/2011-р «Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови райдержадміністрації від 26.01.2011 року               №37/2011-р».

 8.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації         Г.Станіслав

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


13.12.2012                        №548/2012-р

Про передачу у власність громадянам
земельних ділянок для ведення особистого
селянського господарства   
___________________________________________


На підставі статей 121, 122, 125, 126 Земельного Кодексу України, пункту 12 розділу Х його Перехідних Положень, статей 6, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши проект землеустрою щодо відведення  земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянам за межами населених пунктів Онацьковецької сільської ради:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянам за межами населених пунктів Онацьковецької сільської ради.

         2. Передати громадянам (згідно списку, що додається) у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства   площею по 2,0000 га. кожному, за рахунок земель державної власності, які розташовані за межами населених пунктів  Онацьковецької сільської  ради.

          3. Видати громадянам державні акти на право власності на земельні ділянки  площею по 2,0000га. кожному для ведення особистого селянського господарства.

          4. Онацьковецькому сільському голові  /Бернацькій Т.М./ внести зміни в земельно-облікові документи.

     5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови  адміністрації В.Гусарука.

Голова  адміністрації                                                  Г.Станіслав

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 

13.12.2012             №549/2012-р

Про передачу у власність громадянам
земельних ділянок для ведення особистого
селянського господарства   
___________________________________________


 На підставі статей 118, 121, 122, 125, 126  Земельного Кодексу України, пункту 12 розділу Х його Перехідних Положень, статей 6, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши проект землеустрою щодо відведення  земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянам за межами населених пунктів  Сасанівської сільської  ради.

           1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянам. за межами населених пунктів  Сасанівської сільської  ради.

         2. Передати громадянам (згідно списку, що додається) у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства   площею по 2,0000 га. кожному, за рахунок земель державної власності, які розташовані за межами населених пунктів  Сасанівської сільської  ради.

          3. Видати громадянам державні акти на право власності на земельні ділянки  площею по 2,0000га. кожному для ведення особистого селянського господарства.

          4. Сасанівському сільському голові  /Семенюку Ю.В./ внести зміни в земельно-облікові документи.

     5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови  адміністрації В.Гусарука.

 Голова  адміністрації                                                 Г.Станіслав

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 

13.12.2012           №550/2012-р 


Про встановлення опіки над  неповнолітнім Кліщем Назаром Михайловичем,
2002 року народження


       На підставі статей 6, 22 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 243, 244 Сімейного кодексу України, статей 11 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, пункту 42 постанови Кабінету Міністрів України №866 від 24 вересня 2008 року „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, протокольного рішення комісії з питань захисту прав дитини при Полонській райдержадміністрації №2 від 12 грудня 2012 року та матеріалів, поданих службою у справах дітей Полонської райдержадміністрації, заяви Ковальської Ніни Степанівни про призначення її опікуном над неповнолітньою дитиною, позбавленою батьківського піклування Кліщем Назаром Михайловичем, 2002 року народження (розпорядження Полонської райдержадміністрації №  /2012-р від  11.12.2012 р. „Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування Кліщу Назару Михайловичу”):

        1. Призначити Ковальську Ніну Степанівну, 1959 року народження,  яка проживає за адресою: Полонський район, смт. Понінка, вулиця Будівельників, 1/24 опікуном над неповнолітньою дитиною, позбавленою батьківського піклування Кліщем Назаром Михайловичем, 2002 року народження.

        2. Зобов’язати опікуна Ковальську Ніну Степанівну  два рази на рік здійснювати повне медичне обстеження свого підопічного та щорічно разом з медичними довідками подавати до служби у справах дітей райдержадміністрації звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів підопічного.

        3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В.Жухевича.
 Голова адміністрації                                          Г.Станіслав


 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
13.12.2012 №551/2012-р

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації                 від 28.09.2012 №411/2012-р


 На підставі ст.6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктів 3.3, 3.7 регламенту Полонської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації            від 05 липня 2011 року №280/2011-р, на виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 17 травня 2012 року №47-31-УІ):
 1. Внести зміни до плану роботи Полонської районної державної адміністрації на ІУ квартал 2012 року, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 28 вересня 2012 року №411/2012-р доповнивши розділ ІІ сімнадцятим абзацом такого змісту:

Про проект Програми соціально-економічного розвитку Полонського району на 2013 рікЗ метою забезпечення збалансованого соціально-економічного і культурного розвитку району27 грудняОруський П.Л. – начальник управління економіки райдержадміністрації

У зв’язку з цим абзаци 17-18 вважати, відповідно, абзацами 18-19.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Г.Лівак.

Голова адміністрації         Г.Станіслав

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 

14.12.2012          №552/2012-р


Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 25 лютого 2011 року
№81/2011-р.
_______________________________________

    
   На підставі  статей 6,21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши заяву гр. Коновала Ю.В.:
              1. Внести зміни в розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 лютого 2011 року №81/2011-р. «Про виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власнику земельних часток (паїв) гр. Коновалу Ю.В.» замінивши слова в пункті 1 розпорядження  «ділянка №51  площею  3,29        га 1/2», словами «ділянка  №51 площею   1,6431 га».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на      заступника голови райдержадміністрації В.Гусарука.
 Голова адміністрації                                           Г.Станіслав

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 

14.12.2012           №553/2012-р


Про передачу в оренду земельної ділянки ФГ «Надія» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва


На підставі статей 22, 93, 122, 124 Земельного Кодексу України, пункту 12 розділу Х його Перехідних Положень, статей 6, 21, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 13 Закону України «Про оцінку земель», ст. 21 Закону України «Про оренду», розглянувши технічну документацію  щодо складання документів що посвідчують право користування  земельною ділянкою з метою передачі в оренду фермерському господарству «Надія» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами населених пунктів Воробіївської сільської ради:

1. Затвердити технічну документацію  щодо складання документів що посвідчують право користування  земельною ділянкою з метою передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерському господарству «Надія» яка розташована за межами населених пунктів Воробіївської сільської ради.

2. Передати ФГ «Надія» в оренду земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (обслуговування майнового комплексу) за рахунок земель сільськогосподарського призначення зайнятих під господарськими будівлями та дворами, розташованої за межами населених пунктів Воробіївської сільської ради загальною площею 1,2689 га., терміном на 49 років з орендною платою 5%  від нормативно грошової оцінки даної земельної ділянки.

3. ФГ «Надія» приступити до користування даною земельною ділянкою після заключення договору оренди та його державної реєстрації.


4. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Ю.Світак) підготувати договір оренди відповідної земельної ділянки після представлення  ФГ «Надія» технічної документації з нормативної грошової оцінки даної земельної ділянки .

5. Рекомендувати відділу Держкомзему у Полонському районі (В.Ковтонюк) внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  В. Гусарука.

Голова адміністрації        Г.Станіслав